VELKOMMEN

MGK-Østjylland er et af landets 8 MGK-centre. MGK står for Musikalsk GrundKursus og er et statsfinansieret kursus for unge musikalske talenter mellem 15 og 25 år. MGK har to overordnede formål:

  • Uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv
  • Forberede til optagelse på musikkonservatoriet eller en videregående musikuddannelse

MGK er ikke SU-berettiget, men det er muligt at kombinere MGK med eksempelvis skolegang  eller lettere erhvervsarbejde. Kurset er 3-årigt, men kan strækkes over 4 år.

Størstedelen af undervisningen på MGK finder sted i Aarhus Musikskoles lokaler i Officersbygningen, Vester Allé 3. Der er i nogen grad mulighed for undervisning på andre musikskoler i regionen for de elever, der ikke bor i Aarhus.

Det faglige niveau på MGK-Ø er generelt højt og mange kursister fortsætter deres musikalske udvikling på et af landets konservatorier. For at blive optaget på MGK, skal du bestå en optagelsesprøve.

På denne hjemmeside kan du læse mere om det praktiske og få et indblik i hverdagen på MGK-Ø.